Chi bộ Phòng Đào tạo tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

CHI BỘ PHÒNG ĐÀO TẠO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI NHIỆM KỲ 2022-2025

Ngày 28 tháng 7 năm 2022, Chi bộ Phòng Đào tạo đã tổ chức thành công Đại hội Nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự đại hội có đại diện ban chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Quảng Bình, Bí thư các Chi bộ trực thuộc.

Tại Đại hội đồng chí Trương Thị Tư, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, Chủ tịch Đoàn, trình bày Báo cáo chính trị Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Báo cáo đánh giá lại các kết quả đạt được của Chi Bộ nhiệm kỳ 2020-2022, những ưu điểm, tồn tại và làm rõ nguyên nhân, trên cơ sở đó xây dựng Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; Đại hội đã tiến hành thảo luận, góp ý kiến để đưa ra các giải pháp, biện pháp khắc phục các mặt còn hạn chế va hoàn thiện phương hướng nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2022-2025.

Đại hội cũng đã nghe đ/c Nguyễn Thị Quế Thanh đọc báo cáo kiểm điểm của Cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022, đánh giá những ưu điểm, nêu lên những hạn chế để rút ra những bài học kinh nghiệm cho Cấp ủy nhiệm kỳ tới.

Để lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong nhiệm kỳ 2022-2025, Đại hội đã tiến hành bầu Cấp ủy nhiệm kỳ mới gồm 3 đ/c:

Đ/c Trương Thị Tư -Trưởng Phòng được bầu làm Bí thư CB;

Đ/c Nguyễn Thị Quế Thành – Phó TP được bầu làm Phó BT;

Đ/c Trương Thị Nhật Lệ – được bầu làm Cấp ủy viên.

Một số hình ảnh tại đại hội:

Đẳng bộ Trường Đại học Quảng Bình tặng hoa chúc mừng BCH nhiệm kỳ 2022-2025

Toàn thể Đảng viên chi bộ Phòng Đào tạo Trường Đại học Quảng Bình