Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt – Bắc lý – Đồng Hới – Quảng Bình.
Điện thoại:  052. 3824052;
Fax:  052. 3814051;
E-mail: dphongdaotao@qbu.edu.vn;
Website tuyển sinh:  http://www.tuyensinh.qbu.edu.vn

Địa chỉ văn phòng: Tầng II nhà Hiệu bộ
Điện thoại:  0232. 3824052;

Liên hệ

Kết nối & Hợp tác

Điện thoại

Từ 7h30 đến 17h các ngày trong tuần

Địa chỉ

312 Lý Thường Kiệt,
TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Việt Nam