QBU - Quality - Betters - Us

Giới thiệu Phòng đào tạo

1. Tên Đơn vị: Phòng Đào tạo
2. Thông tin liên lạc: 

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt – Bắc lý – Đồng Hới – Quảng Bình.
Địa chỉ văn phòng: Tầng II nhà Hiệu bộ
Điện thoại:  0232.3824052;
E-mail: phongdaotao@qbu.edu.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ:

A. CHỨC NĂNG CỦA PHÒNG:

Phòng Đào tạo có chức năng tham mưu, giúp Hiệu trưởng xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các chủ trương của Bộ GD&ĐT, của UBND Tỉnh Quảng Bình và của Trường Đại học Quảng Bình về đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học; tổ chức chỉ đạo, thực hiện và giám sát công tác giảng dạy và học tập của các hệ đào tạo đại học và cao đẳng trong Trường theo quy định. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

B. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU:

1. Tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong việc xác định mục tiêu đào tạo, quy mô đào tạo, cơ cấu ngành nghề, mở các ngành hoặc chuyên ngành mới; nghiên cứu đề xuất các biện pháp nhằm cải tiến và hoàn thiện nội dung, chương trình, quy trình, phương pháp đào tạo và quản lý chất lượng đào tạo đại học, cao đẳng các hệ chính quy, vừa làm vừa học;

2. Xây dựng kế hoạch giảng dạy chung của toàn Trường cho từng khoá học, năm học, kỳ học. Lập thời khoá biểu, bố trí và điều hành lịch trình giảng dạy – học tập. Phối hợp tổ chức, kiểm tra, theo dõi các hoạt động ngoại khoá, thực tập, thực hành, thực tế… trong chương trình đào tạo. Quản lý thiết bị, thư viện, phục vụ giảng dạy và học tập …

3. Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy, thi học kỳ, thi tốt nghiệp. Theo dõi và kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch giảng dạy, chương trình đào tạo và quy chế giảng dạy – học tập ở các khoa; đề xuất, bổ sung hoặc điều chỉnh khi cần thiết để Hiệu trưởng xem xét quyết định.

4. Quản lý hành chính về giáo vụ và học vụ các hệ đào tạo của trường theo đúng các quy chế về đào tạo đại học và cao đẳng do Bộ GD&ĐT và Trường đại học Quảng Bình ban hành. Quản lý kết quả học tập của sinh viên; tổ chức xét học tiếp, ngừng học, cho thôi học và bảo lưu kết quả học tập đối với sinh viên.

5. Tổ chức công tác xét tốt nghiệp, cấp bằng tốt nghiệp, chứng chỉ đào tạo và quản lý hồ sơ văn bằng, chứng chỉ tốt nghiệp của sinh viên.

6. Tham mưu cho Hiệu trưởng các chế độ chính sách đối với cán bộ giảng dạy trong trường và cán bộ thỉnh giảng, phục vụ giảng dạy; kiểm tra, báo cáo, thống kê khối lượng giảng dạy của các khoa để Nhà trường trả thù lao; đề xuất ý kiến về nhu cầu cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết phục vụ giảng dạy – học tập;

7. Phối hợp với Phòng Kế hoạch – Tài chính quản lý ngân sách Nhà nước và các nguồn thu khác của Trường dành cho đào tạo và thanh toán tiền giảng cho giảng viên theo quy định của Nhà trường;

8. Lập kế hoạch triển khai tổ chức tuyển sinh các hệ đào tạo đại học, cao đẳng hàng năm; tham gia tổ chức công tác tuyển sinh cùng các đơn vị khác trong Trường.

9. Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận về học tập cho sinh viên và chứng thực y sao bản chính các văn bản này; Lưu trử các tài liệu đào tạo theo quy định về phân cấp quản lý của nhà trường.

10. Quản lý nội dung cổng thông tin đào tạo đại học thuộc website của phòng đào tạo; Quản trị và phát triển phần mềm quản lí đào tạo./.

4. Thành tích đạt được:

Năm 2005: Phòng Đào tạo được Thủ tướng chính phủ tặng bằng khen,

Năm 2004 –2005: Phòng Đào tạo được UBND tỉnh tặng bằng khen,

Năm 2004 –2005: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc,

Năm 2005 –2006: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc,

Năm 2006 –2007: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc, được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen,

Năm 2007-2008: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc,

Năm 2008-2009: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2009-2010: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2010-2011: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2011-2012: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động Tiên tiến.

Năm 2012 – 2013: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2013 – 2014: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc; được Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND Tỉnh Quảng Bình tặng bằng khen …

Năm 2014 – 2015: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc; Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Năm 2015 – 2016: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2016 – 2017: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2017 – 2018: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Năm 2019 – 2020: Phòng Đào tạo đạt danh hiệu TT Lao động xuất sắc

Lịch sử của trường

Trường Đại học Quảng Bình được thành lập theo Quyết định số 237/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở Trường CĐSP Quảng Bình mà tiền thân là Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình được thành lập từ năm 1959. 

Đây là trường đại học duy nhất của tỉnh Quảng Bình, đào tạo đa ngành, đa cấp, đa lĩnh vực. Với hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Trường Đại học Quảng Bình đã trải qua 7 giai đoạn.

SỨ MẠNG

Trường Đại học Quảng Bình là trường đại học công lập, có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; thực hiện nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Quảng Bình và cả nước.

TẦM NHÌN

Trường Đại học Quảng Bình phát triển theo định hướng ứng dụng. Phấn đấu trở thành trường đại học có uy tín trong cả nước và khu vực; là trung tâm hàng đầu về đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao và chuyển giao các ứng dụng khoa học công nghệ của vùng Bắc Trung Bộ.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Chất lượng, hiệu quả và bền vững.
Thành tích của sinh viên sau khi tốt nghiệp là thước đo sự thành công của Nhà trường.

Giai đoạn 1959 - 1965

Đây là chặng đường đầu tiên với muôn vàn khó khăn, thử thách. Sau Hiệp định Giơnevơ 1954, hòa bình được lập lại ở miền Bắc. Cùng với việc khôi phục, cải tạo và phát triển kinh tế, hàn gắn viết thương chiến tranh, Đảng và Nhà nước chú trọng đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ. Ngày 22/7/1959 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên ký Nghị định số 379/NĐ thành lập một số trường sư phạm, trong đó có trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình. Trường có nhiệm vụ đào tạo giáo viên cấp 2 về khoa học tự nhiên và xã hội phục vụ các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình và khu vực Vĩnh Linh. Cơ sở đầu tiên của Trường đóng tại Tam Tòa (Đồng Hới). Ban đầu Trường có 3 tổ chuyên môn là tổ Tự nhiên, tổ Xã hội, tổ Bộ môn chung và 5 tổ hành chính là tổ Giáo vụ, tổ Hành chính – Quản trị, tổ Tài vụ, tổ Tổ chức và tổ Nhà ăn.

Ngày 27/10/1959, tại thị xã Đồng Hới, Trường đã tổ chức Lễ khai giảng khóa học đầu tiên. Từ năm 1959 đến 1965, Trường đã đào tạo được 3417 giáo viên, trong đó 1.151 giáo viên cấp 2 ; 2.266 giáo viên cấp 1, phục vụ cho Quảng Bình, Hà Tĩnh và Vĩnh Linh.

Giai đoạn 1965 – 1975

Thời kỳ này Trường trải qua những năm tháng chiến tranh vô cùng ác liệt, gian khổ nhưng cũng rất anh dũng, kiên cường; vừa giảng dạy, vừa phục vụ sản xuất và chiến đấu, đạt được nhiều kết quả rất đáng tự hào.

Do điều kiện chiến tranh, từ 1965 đến 1975, Trường đã phải 8 lần chuyển địa điểm, qua nhiều nơi, từ miền núi xuống đồng bằng, đủ các địa bàn Đông, Tây, Nam, Bắc của Quảng Bình. Tháng 1/1965, Trường chuyển về đóng tại xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, một vùng bán sơn địa ở phía Tây Nam Đồng Hới. Tháng 2/1965, Trường lại sơ tán về Văn Hóa, Tuyên Hóa, một xã miền núi bên bờ sông Gianh, ở Tây Bắc Quảng Bình. Tháng 8/1965 thầy và trò lại phải di chuyển đến Ngọn Rào (Bố Trạch), một thung lũng cách Đường 15 theo đường chim bay chưa đầy 15 km, nơi thường xuyên bị máy bay địch oanh tạc. Một năm sau, tháng 10/1966, Trường chia làm 2: Sư phạm sơ cấp chuyển về thôn Cây Lim thuộc xã Lâm Trạch (Bố Trạch); Sư phạm trung cấp chuyển về xã Quảng Tân (Quảng Trạch). Tháng 6/1967 Trường lại sơ tán đến Cao Mại, một xã rẻo cao ở huyện Tuyên Hóa.

Tháng 11/1968 đế quốc Mỹ ngừng ném bom miền Bắc. Tỉnh có chủ trương chuyển Trường về đồng bằng để vừa học vừa sản xuất. Tháng 8/1970 Trường chuyển về xã Hồng Thủy, huyện Lệ Thủy. Nhưng kế hoạch sản xuất (trồng cói lác) không khả thi nên UBND tỉnh lại chuyển Trường về Phú Định, một vùng đồi ở miền Tây Bố Trạch. Đầu năm học 1974-1975, Trường chuyển về Zét, ở phía tây Đồng Hới, sát trung tâm hành chính của Tỉnh lúc bây giờ là Cộn, kết thúc cuộc trường chinh 10 năm khói lửa của thầy và trò trường Trung cấp sư phạm Quảng Bình.

Trong 10 năm chiến tranh gian khổ, thầy và trò đã vượt qua muôn vàn khó khăn, hy sinh, mất mát, đào tạo được 2.263 giáo viên và bồi dưỡng hàng trăm giáo viên các bậc học mầm non, cấp 1 và cấp 2, đảm bảo an toàn phòng không, tích cực phục vụ chiến đấu và lao động sản xuất. Trường Trung cấp Sư phạm Quảng Bình là 1 trong 9 trường sư phạm trên toàn miền Bắc được công nhận là trường tiên tiến xuất sắc của ngành giáo dục; được Nhà nước tặng Huân chương chiến công hạng 3, huân chương kháng chiến hạng 3; được Bộ Giáo dục và UBND Tỉnh tặng cờ thi đua và nhiều bằng khen, giấy khen.

Năm 1970, Tỉnh quyết định nhập 4 trường: Trường Sư phạm trung cấp, Trường Sư phạm sơ cấp, Trường Sư phạm Mẫu giáo, Trường Sư phạm Bồi dưỡng thành Trường Sư phạm Quảng Bình. Cuối năm học 1973-1974, Trường Sư phạm Quảng Bình lại tách làm 3 trường: Trường Sư phạm cấp 1; Trường Sư phạm 10+3 và Trường Sư phạm mẫu giáo.

Giai đoạn 1975-1979

Sau chiến tranh, đất nước bộn bề khó khăn, thiếu thốn, nhưng với truyền thống anh hùng và nhiệt tình cách mạng, Trường Sư phạm 10+3 đã không ngừng phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Giai đoạn này được đánh giá là thời kỳ phát triển sôi động nhất của Trường Sư phạm 10+3 Quảng Bình.

Năm 1976 ba tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế sáp nhập thành tỉnh Bình Trị Thiên, Trường Sư phạm 10+3 Quảng Bình có thêm nhiệm vụ đào tạo giáo viên tăng cường cho vùng mới giải phóng ở Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Thời kỳ này Trường chuyển về phía Tây Cộn, trên một khu đất rộng rãi với cơ sở vật chất để lại của một số cơ quan cấp tỉnh đã chuyển vào Huế. Từ 1976-1979, Trường đã đào tạo được 2.479 giáo viên cấp 2 hệ 10+3, chi viện cho vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, kịp thời đáp ứng nhu cầu giáo dục của cả tỉnh. Cũng thời gian này, Trường đã quan tâm chuẩn hóa đội ngũ, động viên một số giáo viên đi học sau đại học khóa đầu tiên tại Hà Nội.

Sau gần 20 năm xây dựng và phát triển, ngày 21/8/1978, Chính phủ quyết định nâng cấp Trường Sư phạm 10+3 Quảng Bình thành Trường Cao đẳng Sư phạm. Đây là thành quả của sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của thầy và trò, là mốc quan trọng trong lịch sử Nhà trường. Ngày 20/3/1979, Nhà trường vinh dự được Chủ tịch nước quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3.